Een andere uitlaat op je scooter monteren veranderd niet alleen het uiterlijk van je scooter, maar heeft een onnoemelijk grote invloed op wat er binnenin gebeurt. Zo gaan we nu dieper in hoe een expansie-uitlaat eigenlijk in elkaar zit. De werking, zullen we maar zeggen.

Allereerst gaan we even kijken wat er zich in de zogenaamde cilinder allemaal afspeelt. Je weet het, of je weet het niet, dat je scooter vermogen krijgt door verbranding van gassen. Dat gas wordt gevormd in de carburator en in de cilinder gestuwd door onderdruk. Na de verbranding verdwijnt dit mengsel via de uitlaatpoort naar de uitlaat door een hoge druk. Je uitlaat zal deze resterende gassen verwerken. Terwijl deze gassen naar het einde van de uitlaat stromen zal er in de cilinder weer onderdruk ontstaan dat nieuw mengsel aanzuigt, maar dan gaan we later wel eens grondig op in.

GELUIDSGOLVEN
Bij de verwerking van deze uitlaatgassen ontstaan er geluidsgolven in de uitlaat. Nu, als je weet dat geluidsgolven kunnen weerkaatsen, dan zijn we al een hele stap dichter. Daarbij moeten wij nog iets zeggen over positieve en negatieve golven. Diegenen die de uitlaatpoort verlaten zijn positieve exemplaren, waarbij ze een hogere druk hebben dan het gas waarin ze zich bevinden. Logisch, want ze komen met een grote snelheid uit de cilinder gestroomd. Wanneer deze positieve golven weerkaatsen bij een open einde, worden ze weerkaatst als negatieve, dus met een lagere druk als het gas waarin ze zich bevinden. Botsen ze tegen een gesloten einde, dan worden ze weer als positieve terug gekeerd. Op deze terugkaatsing is de eigenlijke werking van een uitlaat gebaseerd.

HEEN EN WEER
Bekijk je een uitlaat van dichtbij, dan zie je dat na de uitlaatbocht de diameter gevoelig toeneemt. Wanneer de positieve golf de cilinder verlaat, zal deze na de boch hierin terechtkomen en dit aanzien als een open einde en de golven weer negatief terugsturen.
Zo kan je dit stuk van je uitlaat ook bekijken als een opeenvolging van ontelbare buizen met verschillende lengtes, waar de golven telkens tegen teruggekaatst worden.De
eerste conus kan je ook bekijken als een
opeenvolging van buizen met verschillende diameters
waartegen de positieve golven weerkaatsen
Het cilindrisch middengedeelte is aanwezig
om de positieve golven een langere afstand te laten
afleggen. Zoniet kan de positieve de negatieve inhalen,
omdat deze een grotere snelheid heeftDe bocht vooraan moet dan weer verhinderen dat de negatieve golf weer niet te vroeg terug bij de cilinder komt. Dit mag namelijk pas gebeuren als de uitlaatpoort weer gesloten is en liefst juist nog net voor het moment dat hij weer opent voor een volgende golf.
EINDCONUS


Voor de tweede conus net hetzelfde als de eerste,
maar dan met een kleiner wordende diameter.


Nu het probleem van het tweede conisch gedeelte aan je uitlaat. Dit heeft te maken met het toerental van je scooter. Elk toerental heeft namelijk een uitlaat van een bepaalde lengte nodig om goed te presteren. Bij 4.000 toeren is de ideale lengte van je uitlaat bijvoorbeeld x, voor 3.000 toeren zal dat y worden, enz. Om dit probleem op te lossen, wederom hetzelfde principe als bij de eerste conus.
Je kan ook dit gedeelte zien als ontelbare in elkaar gepaste buizen, maar dit keer met verkleinende diameter, waartegen de golven kunnen terugkeren. Zo heb je voor elk toerental een gepaste lengte voor optimaal vermogen, doordat de golf op het juiste moment, op de juiste lengte terugkaatst. Voilà.Een gelijklopende trechter vertoont afwijkingen, daarom moet het eerste gedeelte wat naar binnen hellen.
Achteraan helt deze weer parabolisch naar buiten om de afwijkingen te minimaliseren.


MAAR...
Er is natuurlijk weer een grote 'maar' aan verbonden. Als je werkt met ontelbare ineenpassende buizen, dan krijg je zowat een gelijklopende trechtervorm. Dit geeft echter afwijkingen en om deze op te heffen moet het eerste conische deel naar binnen hellen, terwijl het achterste gedeelte weer iets parabolisch naar buiten moeten springen. Weliswaar een kwestie van millimeters, maar toch. Daarom worden er in plaats van ineenpassende rechte buisjes, trechtervormige exemplaren in elkaar gepast. En hoe meer van deze trechters je gebruikt, hoe minder de afwijking zal zijn. Logisch toch!


De einddemper. Via gaatjes in de middenste buis komen
de uitlaatgassen in het absorptiematerieel terecht
voor ze uiteindelijk in de buitenlucht verdwijnen.


Dit probleem hebben we ondertussen ook al opgelost, maar we zijn er nog niet. Achteraan heb je nog een klein en smal stukje cilindrisch gedeelte voor je aan de einddemper toe bent. Dit smalle gedeelte heeft echter niet zo veel invloed op de werking van de expansie-uitlaat, zolang de lengte en diameter binnen de juiste perken blijft.
De demper zelf dan. Het gas stroomt, voor het in de buitenlucht terechtkomt, door deze demper. Daarin zit een buisje verwerkt met gaten. Errond zit absorptiemateriaal als glas- of steenwol, waar het gas in terechtkomt en geremd wordt om uiteindelijk de uitlaat te verlaten.
Nu is de uitlaat weer klaar voor een volgende golf die aan de cilinder de uitlaatpoort zal verlaten.


Zo, dit is erg beknopt de werking van een expansie-uitlaat. Er zijn natuurlijk nog vele andere dingen die belangrijk zijn als de grootte en vorm van de uitlaatpoort, de dikte van de uitlaat zelf, het materiaal of de lengte van de conische delen, maar daarover later meer.


adres
© Copyright 2003-2009 Scooter-power.nl. All rights reserved.